...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

အသင္း၏ေဆာင္းပါးမ်ား

နွစ္သစ္ႀကိဳဆို ျဗဟၼစိုရ္

နွစ္သစ္ႀကိဳဆို ျဗဟၼစိုရ္
===============
ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း(မႏၲေလး)က(2017)ခုနွစ္ နွစ္သစ္ဦး ကို ျပည္သူေတြရဲ႕
လိုအပ္ခ်က္ကိုပိုမိုျဖည့္ဆည္းေပးရင္းႀကိဳဆိုရင္းျဖင့္ ခ်ီတက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း
အသိေပးေၾကညာအပ္ပါတယ္။

by Dr.Than Tun Myint, Chairman of Brahmaso Humanitarian Aid Organization.(MDY)

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

- အသင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates