...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း သဘာဝေဘးကူညီလွဴဒါန္းခဲ့မႈစာရင္း

 

 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း သဘာဝေဘးကူညီလွဴဒါန္းခဲ့မႈစာရင္း

==========================================

စဥ္ ရက္စြဲ သဘာဝေဘးျဖစ္ပြားရာေဒသ အိမ္ေထာင္စုဦးေရ ေငြက်ပ္ ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့ေသာ အျခားပစၥည္းမ်ား
၁၂-၇-၂၀၁၃ မႏၲေလးတုိင္း၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ သစ္ခ်ဳိကုန္ေက်းရြာ (မီးေဘး) ၅၇ ၁၅၀၀၀၀ ေခါင္းအုံး၊ အိမ္သားသုံးစကၠဴ၊ ယံယံခ်ဥ္စပ္၊ ေရႊက်ီးမုန္႔ၾကြပ္၊ ျမင့္ျမင့္ခင္ဘီစကြတ္၊ အက်ၤ ီ၊ ပုဆိုး၊ ေဘာင္းဘီ၊ ဆပ္ျပာမႈန္႔ထုပ္
၁၆-၉-၂၀၁၃ မႏၲေလးတုိင္း၊ ေရႊၾကက္ယက္၊ စာေတာ္ႀကီးႏွင့္ စဥ့္ကိုင္ေတာင္ကိုင္း၊ ေျမာက္ကိုင္းေက်းရြာ (ေရေဘး) ၂၅၀   ဆန္(၁၁)အိတ္ခြဲ၊ ျမင့္ျမင့္ခင္မုန္႔ၾကြပ္ (၁၂၀)၊ ယံယံေခါက္ဆြဲ (၁၄၄၀)ထုပ္၊ ဆပ္ျပာမႈန္႔ (၁၂၀၀)၊ ေရသန္႔ဗူးႀကီး ၂၀လီတာ (၇၀)၊ ဗူးေသး(၃၀၀)၊ ငွက္ေပ်ာသီးဖီးၾကမ္း(၁၅၀)ဖီး
၂၃-၉-၂၀၁၃ မႏၲေလးတုိင္း၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္နီပင္ႏွင့္စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒုထၳဝတီျဖစ္ေဘး၊ ဗ်ညၤားေလာရြာ (ေရေဘး) ၁၅၀   ထမင္းထုပ္ (၂၅၈)ထုပ္၊ ေရသန္႔ (၂၁၀၀)ဗူး၊ ဆပ္ျပာမႈန္႔ (၄၂၀)ထုပ္၊ ျမင့္ျမင့္ခင္ဘီစကြတ္(၁၅၀)ထုပ္
၄-၃-၂၀၁၄ မႏၲေလးတုိင္း၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ပ်ားေက်းရြာ (မီးေဘး) ၄၉ ၂၄၅၀၀၀  အဝတ္အထည္စုံ (၂၀)အိတ္၊ ေရသန္႔ (၃၀)တြဲ၊ ဆပ္ျပာထုပ္ (၅၀)ပါ (၁၁)အိတ္၊ စတီးပန္းကန္ (၅၅)လုံး၊ စတီးပန္းကန္ျပား (၅၅)ခ်ပ္၊ စတီးမတ္ခြက္ (၅၅)လုံး၊ စတီးဇြန္း (၅၅)ေခ်ာင္း၊ ျမင့္ျမင့္ခင္မုန္႔ထုပ္ (၁၆၅)ထုပ္၊ ေရႊက်ီးမုန္႔ၾကြပ္ (၅၅)ထုပ္။ ငွက္ေပ်ာသီး (၄၀)ဖီး၊
၈-၄-၂၀၁၄ မင္းတဲအီကင္း (မီးေဘး) ၃၅    ျမင့္ျမင့္ခင္ဘီစကြပ္ (၃၅)၊ မုန္႔ထုပ္ႀကီး (၇၀)ထုပ္၊ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ (၃၅)ဖာ၊ ရာဘာဖိနပ္ (၃၅)ရံ၊ ဆပ္ျပာမႈန္႔ (၃၅၀)ထုပ္၊ ေရသန္႔ဘူး (၁၁)တြဲ။
၉-၄-၂၀၁၄ ျပင္ဦးလြင္၊ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္၏ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားေဂဟာ ၇၂    ေခါက္ဆြဲထုပ္ (၅၀)ဖာႏွင့္ မုန္႔ထုပ္ (၅)ဖာ၊ ျမင့္ျမင့္ခင္ ဘီစကြတ္ (၇၂)ထုပ္
၉-၄-၂၀၁၄ ျပင္ဦးလြင္၊ ေအာက္ကံသာ (ဒိုးပင္) ပရဟိတလူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေက်ာင္း ၁၆၄၂     ေခါက္ဆြဲထုပ္ (၄၀၀)ဖာႏွင့္ မုန္႔ထုပ္ (၂၀)ဖာ၊ ျမင့္ျမင့္ခင္ ဘီစကြတ္ (၁၆၄၂)ထုပ္
၉-၄-၂၀၁၄ ဥာဏ္ေတာ္ရပ္ကြက္၊ ေရႊဆင္မင္းသီလရွင္ေက်ာင္းတုိက္၊ မိဘမဲ့သီလရွင္ကေလးမ်ား ၂၃၀     ေခါက္ဆြဲထုပ္ (၅၀)ဖာႏွင့္ မုန္႔ထုပ္ (၅)ဖာ၊ ျမင့္ျမင့္ခင္ ဘီစကြတ္ (၂၃၀)ထုပ္

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

- အသင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates