...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ျမန္‌မာႏိုင္‌ငံ သၾကားႏွင္‌့ သကာရည္‌ လုပ္‌ငန္‌း႐ွင္‌မ်ား ကထိန္‌‌ေတာ္‌အသင္‌ (၃၂) ႀကိမ္‌‌ေျမာက္‌ မဟာကထိန္‌‌ေတာ္‌သို႔ ျဗဟၼစိုရ္‌လူမႈကူညီ‌ေရးအသင္‌းမွ တက္‌‌ေရာက္‌ ၾကည္‌ညိဳ။
 

 

ျမန္‌မာႏိုင္‌ငံ သၾကားႏွင္‌့ သကာရည္‌ လုပ္‌ငန္‌း႐ွင္‌မ်ား ကထိန္‌‌ေတာ္‌အသင္‌ (၃၂) ႀကိမ္‌‌ေျမာက္‌ မဟာကထိန္‌‌ေတာ္‌သို႔ ျဗဟၼစိုရ္‌လူမႈကူညီ‌ေရးအသင္‌းမွ တက္‌‌ေရာက္‌ ၾကည္‌ညိဳ။

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

- အသင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates