...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ျဗဟၼစိုရ္‌လူမႈကူညီ‌ေရးအသင္‌း ၊မႏၲ‌ေလး ၂၀၁၆ခုႏွစ္‌၊စက္‌တဘၤာလအတြက္‌ လပတ္‌ပံုမွန္‌အစည္‌းအ‌ေဝးက်င္‌းပ။

ဗဟၼစိုရ္‌လူမႈကူညီ‌ေရးအသင္‌း ၊မႏၲ‌ေလး ၂၀၁၆ခုႏွစ္‌၊စက္‌တဘၤာလအတြက္‌ လပတ္‌ပံုမွန္‌အစည္‌းအ‌ေဝးက်င္‌းပ။ (၃၀-၁၀-၂၀၁၆) ျဗဟၼစိုရ္‌လူမႈကူညီ‌ေရးအသင္‌း ၊မႏၲ‌ေလး ၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္‌ စက္‌တဘၤာလ အတြက္‌ လပတ္‌ပံုမွန္‌အစည္‌းအ‌ေဝးကို အသင္‌းရံုး အစည္‌းအ‌ေဝးခန္‌းမတြင္‌ ယ‌ေန႔ ၁၃း၀၀ နာရီအခ်ိန္‌ ၌ က်င္‌းပရာ ဥကၠဌ Dr.သန္‌းထြန္‌ျမင္‌့ႏွင္‌့တကြနာယကႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးခင္‌‌ေမာင္‌ႀကီးႏွင္‌့ အတြင္‌း‌ေရးမႉး၊တြဲဖက္‌အတြင္‌း‌ေရမႉးမ်ား၊အလုပ္‌အမႈ‌ေဆာင္‌မ်ား၊အမႈ‌ေဆာင္‌မ်ားႏွင္‌့အမႈ‌ေဆာင္‌အသစ္‌မ်ားတက္‌‌ေရာက္‌ၾကသည္‌ အစည္‌းအ‌ေဝးတြင္‌ နာယက ဦးျမ‌ေအာင္‌က အဖြင္‌့အမွာစကား‌ေျပာၾကား ၿပီး သဘာပတိ အသင္‌းဥကၠဌ Dr.သန္‌းထြန္‌းျမင္‌့က တစ္‌လတာ လုပ္‌ငန္‌း‌ေဆာင္‌ရြက္‌ခ်က္‌ မ်ားကို Projectorျဖင္‌့ ႐ွင္‌းလင္‌းတင္‌ျပသည္‌။ထို႔‌ေနာက္‌ တာဝန္‌႐ွိသူမ်ားက လုပ္‌ငန္‌းမ်ား အလိုက္‌ တစ္‌လတာ လုပ္‌ငန္‌း‌ေဆာင္‌ရြက္‌ခ်က္‌မ်ားကို႐ွင္‌းလင္‌းတင္‌ျပၾကသည္‌။ တင္‌ျပခ်က္‌မ်ားအ‌ေပၚတက္‌‌ေရာက္‌လာသူမ်ား၏‌ေဆြး‌ေႏြးတင္‌ျပခ်က္‌မ်ားကို ဥကၠဌႏွင့္‌တာဝန္‌႐ွိသူမ်ားက ျပန္‌လည္႐ွင္‌းလင္‌းတင္‌ျပၾကသည္‌။ ထို႔‌ေနာက္‌ အစည္‌းအ‌ေဝးဆံုးျဖတ္‌ခ်က္‌မ် ားကိုအတည္‌ျ ပဳျုခင္‌း၊ အရအသံုး ‌ေငြစာရင္‌း႐ွင္‌းတမ္‌းမ်ာကိုအတည္‌ျပဳျခင္‌း ၊အမႈ‌ေဆာင္‌အသစ္‌မ်ားက မိတ္‌ဆက္‌ျခင္‌းမ်ားျပဳ လုပ္‌ၿပီး‌ေနာက္‌ အစည္‌းအ‌ေဝးကို ၁၅း၃၀ နာရီတြင္‌ ႐ုပ္‌သိမ္‌း‌ေၾကာင္‌းသိ႐ွိရသည္‌။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

- အသင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates