...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ပညာဒါန‌ေက်ာင္‌း၊ ပထမႏွစ္‌ဝက္‌ စာ‌ေမးပြဲက်င္‌းပ

 

 

 

ျဗဟၼစိုရ္‌လူမႈကူညီ‌ေရးအသင္‌း၊ပညာဒါန‌ေက်ာင္‌း၊ပထမႏွစ္‌ဝက္‌
စာ‌ေမးပြဲက်င္‌းပ ျဗဟၼစိုရ္‌လူမႈကူညီ‌ေရးအသင္‌း၊ပညာဒါန‌ေက်ာင္‌း ပထမႏွစ္‌ဝက္‌စာ‌ေမးပြဲကို ၁၀.၁၀.၂၀၁၆ ရက္‌‌ေန႔မွစ၍ ၁၆.၁၀.၂၀၁၆ ရက္‌‌ေန႔အထိက်င္‌းပလ်ွက္‌႐ွိရာ ၁၀.၁၀.၂၀၁၆ ရက္‌‌ေန႔က ျမန္‌မာဘာသာ စစ္‌‌ေဆး‌ေနစဥ္‌။

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

- အသင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates