...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ၾသဝါဒါစရိယဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား

ၾသဝါဒါစရိယဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား (၂၀၁၅-၂၀၁၆)

ၾသဝါဒါစရိယဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား

2015-2016

==========================

၁။  ေရႊက်င္သာသနာပိုင္ ဝါဆိုဆရာေတာ္                                                       ဘဒၵႏၲအဂၣိယ

၂။  ျမေတာင္ဆရာေတာ္                                                                             ဘဒၵႏၲသာသနာဘိဝံသ

၃။  ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္                                                                              ဘဒၵႏၲကုမာရာဘိဝံသ

     (ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔ဥကၠ႒)

၄။ 

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

- အသင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates