...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ဦးက်န္ရင္ဖံု အားရည္စူး၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ အမွတ္ (၆၆၀) ၈၀ လမ္း ႏွင့္ ၃၉ လမ္းေဒါင့္ေန ေရႊခ်န္႔ - ကုမၸဏီ(မိသားစု)မွ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း သံုးထပ္ေဆာင္ေဆးရံုသစ္ႀကီးတြင္ ဓါတ္ေလွခါးတပ္ဆင္ရန္အတြက္ ေငြက်ပ္ (၂၅၀)သိန္းတိတိ လာေရာက္၍ လွဴဒါန္း

ဦးက်န္ရင္ဖံု အားရည္စူး၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ အမွတ္ (၆၆၀) ၈၀ လမ္း ႏွင့္ ၃၉ လမ္းေဒါင့္ေန ေရႊခ်န္႔ - ကုမၸဏီ(မိသားစု)မွ ျဗဟၼစိုရ္ လူမႈကူညီေရးအသင္း သံုးထပ္ေဆာင္ေဆးရံုသစ္ႀကီးတြင္ ဓါတ္ေလွကါးတပ္ဆင္ရန္အတြက္ ေငြက်ပ္ (၂၅၀)သိန္းတိတိ လာေရာက္၍ လွဴဒါန္းရာ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း ဥကၠဌႀကီး ဦး၀င္းျမင့္(ရံုပိုင္ခ်ဳပ္ႀကီး-ၿငိမ္း)ႏွင့္ အမႈေဆာင္ လူႀကီးမ်ားမွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ေစတနာ သဒၶါတရား ထက္သန္စြာ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည့္ အလွဴရွင္မိသားစု စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုၿပီး ဆင္းရဲျခင္းအေပါင္းခ်ဳပ္ၿငိမ္းပါေစ ဦးက်န္ရင္ဖံုလည္း ေရာက္ရာဘံုဘ၀မွ သာဓု...သာဓု...သာဓု ေခၚဆိုႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ျဗဟၼစိုရ္ လူမႈကူညီေရးအသင္း(မႏၲေလး)မွ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သအပ္ပါသည္။

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates