...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ

The activities of assistance to natural disaster taken by the Brahmaso Humanitarian Aid Organization (Mandalay) (Part 1)

 

The supporting team to flood victims led by U Win Myint, the Chairman of Brahmaso Humanitarian Aid Organization (BHAO), provided the relief supplies starting from 22 July 2015 to flood victims hit by the terrible natural disaster recently happened in Myanmar.

The BHAO Natural Disaster Assistance team delivered the relief supplies to flood- affected areas as follow:

(1)On 22.7.2015 and 28.7.2015, the team went and supported relief which cost twenty five million Ks to Kanbalu, Kawlin and Wintho region

 

(2)On 4.8.2015, the team delivered the supply items that cost twelve million Ks to Lapanwe village, Ywarkhaing village , and the shelter in Pwintphyu township

 

(3)On 6.8.2015, the team flew to Kalay region with clothes and rice that cost ten million Ks to donate to flood victims

 

(4)On 8.8.2015, the team donated supplies which cost sixty million Ks to Konezaung, Monezalae village in Pwintphyu township, and also donated robes and food to about 300 monasteries and nunneries.

 

 

(5)On 11.8.2015, the team delivered various items that cost about nine million Ks to Kan Phyu village, Kyattoywe village,Hintharma village, in Sintkoo township

 

(6)On 13.8.2015, the team went and donated items to Moekwae and Meelaungkyaung village in Yaysakyoe township. The cost for donated items for that areas was twenty million Ks.

Read more...

The activities of assistance to natural disaster taken by the Brahmaso Humanitarian Aid Organization (Mandalay) (Part 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The supporting team to natural disaster led by U Win Myint, the Chairman of Brahmaso Humanitarian Aid Organization (BHAO), provided the relief supplies starting from 22 July 2015 to flood victims hit by the terrible natural disaster recently happened in Myanmar.

 

(1)On 9.9.2015, the team went to Kalaywa, Kalay through Phalan and supported supplies to disaster – affected area

(2) On 13.9.2015, through Thwaythit Arryone Library (Kalay), the flood victims from Harkhar of Chin State were donated rice, tent, clothes, blankets and others

(3)On 22.9.2015, at Thanlar port in Moneywar, the flood victims from Homemalin were supported rice, ready-made noodles, drinking water

Read more...

“ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း (မႏၲေလး)၏ သဘာဝေဘးကူညီေထာက္ပံ့မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အပိုင္း (၁) “

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း(မႏၱေလး)မွ ဥကၠ႒ဦးဝင္းျမင့္ ရံုပိုင္ခ်ဳပ္ႀကီး(ၿငိမ္း) ေခါင္းေဆာင္ေသာ သဘာဝေဘး ကူညီေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႕သည္ (၂၂.၇.၂၀၁၅) ရက္ေန႕မွ စတင္၍ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

=============================================================

(၁) ၂၂.၇.၂၀၁၅  တြင္ ကန္႔ဘလူ၊ ေကာလင္း၊ ဝန္းသိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား က်ပ္သိန္း (၂၀၀) ခန္႕႔ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္း

(၂) ၂၈.၇.၂၀၁၅ တြင္ ေျမြဆိပ္ေျဖေဆး အပါအဝင္ သိန္း (၅၀) ဖိုးခန္႕ ေကာလင္းၿမိဳ႕သို႔ ထပ္မံ လွဴဒါန္း

(၃) ၄.၈.၂၀၁၅ တြင္ ပြင့္ျဖဴဴၿမိဳ႕နယ္ လကၸႏြယ္ရြာ၊ ရြာခိုင္ရြာႏွင့္ စက္မႈလယ္ယာ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ားသို႔လည္းေကာင္း သိန္း (၁၂၀) တန္ဖိုးရွိ ပစၥည္းမ်ား

(၄) ၆.၈.၂၀၁၅ တြင္ ကေလးၿမိဳ႕သို႔ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ သိန္း (၁၀၀) ခန္႕ တန္ဖိုးရွိေသာ ဆန္ နွင့္ အဝတ္အထည္မ်ားး

(၅) ၈.၈.၂၀၁၅ တြင္ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ကုန္းေဇာင္း၊ မုန္ဇလယ္ ေက်းရြာမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ သီလရွင္ ေက်ာင္းေပါင္း (၃၀၀) သို႔  က်ပ္ သိန္း (၆၀၀) ဖိုးခန္႕

(၆) ၁၁.၈.၂၀၁၅ တြင္ စဥ္႔ကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ  ကမ္းျဖဴ - ၾကက္တူေရြး၊ ဟသၤာမေက်းရြာသို႔ ပစၥည္းမ်ိဳးစံု က်ပ္ သိန္း( ၉၀) ဖိုးခန္႕ လွဴဒါန္း

(၇) ၁၃.၈.၂၀၁၅ တြင္ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္၊ မိုးကြဲရြာႏွင့္ မီးေလာင္ကြ်န္းေက်းရြာမ်ားသို႔  က်ပ္သိန္း (၂၀၀) တန္ဖိုးရွိ ပစၥည္းမ်ား

(၈) ၁၇.၈.၂၀၁၅ ေန႕တြင္ ဟသၤာတခရုိင္၊ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေရေဘးသင့္ရြာမ်ားသို႕ က်ပ္ သိန္း (၆၀၀) တန္ဖိုးရွိ ပစၥည္းမ်ား

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates