...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

သဘာ၀ေဘးကူညီမႈအလွဴ ရွင္မ်ား

ဒၚဥတၱရာေထရီေဒၚမိမိေလးမွ အလွဴ ေငြက်ပ္ (၃) သိန္း။

ျဗဟၼစုိရ္သဘာဝေဘးကူညီမႈလုပ္ငန္းသို႔ လာေရာက္လွဴဒါန္း ( ၂၇.၁၁.၂၀၁၆ )
================================================
ကြယ္လြန္သူဆရာမေဒၚေအးေအးသူ ( ၁ )ႏွစ္ျပည့္ ရည္စူး၍ (ေဗာဓိကုန္း ) အစ္မ ေဒၚဥတၱရာေထရီေဒၚမိမိေလးမွ ျဗဟၼစုိရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း သဘာဝေဘးကူညီမႈလုပ္ငန္းသို႔ ေငြက်ပ္ ၃ သိန္းလာေရာက္လွဴဒါန္းရာ တာ၀န္‌႐ွိသူမ်ားက လက္‌ခံရယူ၍ ဂုဏ္‌ျပဳမွတ္‌တမ္‌းလႊာမ်ား ျပန္‌လည္‌‌ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္‌း သိ႐ွိရသည္။

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

- အသင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates