...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

စိတ္ေကာင္းႏွင့္ယွဥ္ေရွး`ရႈႏွင္ေလာ

 

                                                     ” စိတ္ေကာင္းႏွင့္ယွဥ္ ေရးရႈ႕ႏွင္ေလာ့ “

ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားတစ္ခုတြင္ျဖစ္ပါသည္။ ရက္စြဲမွာ ၁၃၇၅-ခုႏွစ္ ကဆုန္လဆန္း (၁၂) ရက္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရး အသင္းရံုး၌ က်င္းပသည့္ (၁၅)ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားျဖစ္ၿပီး၊ ၾသ၀ါဒါစရိယ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ၀ါဆိုေက်ာင္းတိုက္၏ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ( ေရႊက်င္နိကာယ အဓိပတိ ဥကၠ႒ ) ဦးေဆာင္သည့္ ၾသ၀ါဒါစရိယ ဆရာေတာ္ႀကီး (၈)ပါးတက္ေရာက္လာၾကပါသည္။ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀း မစမီ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရး အသင္းႀကီး၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္သစ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ၿပီး အေျခအေန လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ႕မႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တင္ျပနာယူၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။စာေရးသူအေနျဖင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၏ ဂုဏ္ေဆာင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပထမဦးဆံုး စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ႕ေသာ လူမႈကူညီေရးအသင္းႀကီး၏ ျဖစ္ပ်က္ေဆာင္ရြက္ လွဳပ္ရွား ေနမႈမ်ားထက္ ၾသ၀ါဒါစရိယ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ မိန္႕မွာ ခ်က္မ်ားကို ဤေဆာင္းပါး တြင္ အဓိကထား၍ ေရးသားလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။မဟာ၀ိသုဒၶါရံု ေက်ာင္းတိုက္ ဥဒၵသမ ေရႊက်င္သာသနာပိုင္ သက္ေတာ္ရွည္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ မိန္႕မွာခ်က္မွာ အထူးေလးစားလိုက္နာဖြယ္ေကာင္းပါသည္။

• ျဗဟၼစိုရ္၏ မူရင္းတရားမ်ားျဖစ္ေသာ ေမတၱာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာ
  စသည့္လုပ္ငန္း တရားမ်ားကို အမႈေဆာင္အသင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မေမ့မေလ်ာ့ရွိၾကရန္။
• ေန႕စဥ္ ျပဳသင့္ျပဳထိုက္ေသာ ကုသိုလ္တရား(၁၀)ပါး (ပုညႀကိယာ
  ၀တၱဳ ဆယ္ပါး) တို႕ သိရွိလိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္။
• မႏၱေလးၿမိဳ႕ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းႀကီးသည္ ႏုိင္ငံေက်ာ္ရံုမက ကမၻာကပင္ အသိအမွတ္ျပဳလာရသည့္ အခ်ိန္တြင္
  လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ေနမႈမ်ားကို သတိထား၍ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္၊ ေဗာဓိပကၡာသဂၤဟ တရား(၃၇)ပါး၌ ပါ၀င္ေသာ သမၼပၸဓာန္
  တရား (၄)ပါး ႏွင့္အညီ၊ ေကာင္းစြာအားထုက္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္။
• မျဖစ္ေသးေသာ အကုသိုလ္တရားတုိ႕၌ မျဖစ္ေစျခင္းကိစၥ။
• မျဖစ္ေသးေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို ျဖစ္ေစျခင္းကိစၥ။
• ျဖစ္ၿပီးေသာ အကုသိုလ္တရားတိုကို ပယ္ေစျခင္းကိစၥ။
• ျဖစ္ၿပီးေသာ ကုသိုလ္တရားတို႕ကို တိုးပြားေစျခင္းကိစၥ။
ဤကိစၥ (၄)ပါးတို႕ကို လံု႕လထုတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုလြန္းသည္
လိုအပ္သည္တို႕ မျဖစ္ၾကေစဖို႕ အထူးဂရုထားေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ မွာၾကားသြား ပါသည္။
ဒဟေတၱာဆရာေတာ္ႀကီးကမူ အမႈေဆာင္လူႀကီးမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ၾကရာ၌ စည္းစည္းလံုးလံုးညီညီညႊတ္ညြတ္ႏွင့္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ ကိစၥ အရပ္ရပ္ကို ရိုးသားမႈရွိၾကရန္၊ ေက်းဇူးရွိဖူးသူမ်ား၏ ေက်းဇူးတရားကို မေမံမေလ်ာ့သိတက္ၾကရန္၊ ဂရုဏာစိတ္ အေျခခံ၍ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းမ်ားထားလ်က္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္၊ စိတ္သစ္ကို ရွာသကဲ႕သို႕ မိတ္ေဟာင္းမ်ားမပ်က္ေစဖို႕ သတိထားေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္ မွာၾကားပါသည္။
ဒကၡိဏရာမ ေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ႀကီးကမူ ေနာင္တ တဖန္ျဖစ္ ရမည့္အလုပ္မ်ိဳး၊ သူတစ္ပါးမ်က္ရည္က်ေအာင္ျဖစ္ေစမည့္ အလုပ္မ်ိဳးတို႕ကို ဆန္႕က်င္စိတ္ထား၍ ေရွ႕ရႈေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ႏွင့္ “ သမဂၢါနံ၊ တေပါ၊ သုေခါ ” ဟုဆိုထားသည့္အတိုင္း စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ေဆာင္ရြက္ ၾကျခင္းျဖင့္သာ သုခခ်မ္းသာကို ရရွိႏိုင္မည့္အေၾကာင္းမိန္႕မွာ သြားပါသည္။
ျမေတာင္တိုက္ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ ၀ိစိတၱာရံုေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ားကမူ ရွည္ရွည္ေ၀းေ၀း မိန္႕မွာျခင္းမရွိ ပဲ ခႏၱီသည္းခံျခင္းတရားထား၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အရာရာေအာင္ျမင္မည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ား၏ မိန္႕ၾကားခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ေနရံုျဖင့္မၿပီး လိုက္နာက်င့္သံုး ေနထိုင္သြားၾကရန္မွာ ၾကားပါသည္။ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းႀကီးကို ဦးစီးတည္ေထာင္ခဲ႕ေသာ ေတာင္စလင္းတိုက္သစ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးတိကၡက မိန္႕ၾကားရာ၌ ….
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႕၏ လကၡဏာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ နာယကဂုဏ္ (၆)ပါးႏွင့္အညီ က်င့္ႀကံေနထိုင္း သြားၾကရန္ မိမိ၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ၀န္ထမ္းမ်ား လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား အေပၚတြင္ (၁) သည္းခံစိတ္ ထားရွိျခင္း (၂) သနားညွာတာျခင္း (၃) ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ကူညီျခင္း
(၄) ႏိုးၾကားတက္ၾကြမႈ ရွိျခင္း (၅) လံု႕လ၀ီရိယရွိျခင္းႏွင့္ (၆) ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား စြမ္းေဆာင္ျခင္း စသည့္ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္း လကၡဏာ(၆) ရပ္ျဖင့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္သြားပါက ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းႀကီးအေနျဖင့္ေရွ႕သို႕ ဆက္လက္ ေအာင္ျမင္ သြားမည့္အေၾကာင္းကို တိုက္တြန္းမွာ ၾကားသြားပါသည္။
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေတာင္စလင္းတိုက္သစ္၊ ေက်ာင္း၊ တိုက္အုပ္ ဆရာေတာ္ ဦးေနမိႏၵက ခႏၱီခံတပ္ႀကီးထားၿပီး “အေဒါသ” ေမတၱာစိတ္ျဖင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ႏွင့္ ေရႊဟသၤာဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ မိန္႕ၾကားခ်က္ျဖစ္သည့္-
                                                            အမ်ားအက်ိဳး၊ ရြက္သယ္ပိုးက
                                                            ခႏိုးခနဲ႕၊ ဆိုကဲ႕ရဲ႕လည္း
                                                            မရြ႕ဲမေစာင္း၊ ကိုယ့္လမ္းေၾကာင္းကို
                                                            စိတ္ေကာင္းႏွင့္ယွဥ္၊ ေရွ႕ရႈႏွင္ေလာ့။
စာေရးသူတို႕ ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းက ဖတ္ခဲ႕၊ ၾကားခဲ႕၊ အသဲထဲစြဲေနေသာ ေရႊဟသၤာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ မိန္႕မွာလကၤာေလးကို ဆရာေတာ္ ရွင္ေနမိႏၵက ရြတ္ဆိုလ်က္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ျဗဟၼစိုရ္ လူမႈကူညီေရးအသင္း အမႈေဆာင္မ်ား၏ ၾသ၀ါဒါစရိယ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ထံမွ ၾသ၀ါဒခံယူပြဲ အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ နိဂံုးခ်ဳပ္ေပးခဲ႕ပါသည္။
ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းႀကီး၏ (၁၅) ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားမွအျပန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူမႈေရးအသင္းမ်ား၏ ေရွ႕ေဆာင္ ဦးရြက္ ျဖစ္ခဲ႕ေသာ မႏၱေလးဂုဏ္ေဆာင္ ႏိုင္ငံေက်ာ္ ကမၻာသိျဖစ္ေနသည့္ ဤအသင္းႀကီး၏ အမႈေဆာင္အသစ္မ်ားသည္ ၾသ၀ါဒါစရိယ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ မွာၾကားခ်က္မ်ားကို ဦးလည္မသုန္ နာယူလက္ခံဆာင္ရြက္ၾကလ်က္ စည္းရံုးညီညြတ္စြာျဖင့္ အမ်ားအက်ိဳး ရြက္သယ္ ပိုးႏိုင္သည့္ အသင္းႀကီးအျဖစ္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ သြားႏိုင္ၾကေစရန္ ဆႏၵျပဳလိုက္ရေပသတည္း။

ေဒါက္တာျမင့္ (အာဟာရ-မႏၱေလး)
(31-5-2013)

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates