...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

သူရိန္နန္း၊ အကြက္ (၈၇၁)၊ ခ်မ္း/ေတာင္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ Drသိန္းထြန္းေဆာင္ + ေဒါက္တာစႏၵီေမာင္ မိသားစုမွ အလွဴေငြ က်ပ္ (၁၀၀၀၀၀ိ)၊ (တစ္သိန္းက်ပ္) လွဴဒါန္းမႈ။

 

 သူရိန္နန္း၊ အကြက္ (၈၇၁)၊ ခ်မ္း/ေတာင္၊  မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေဒါက္တာသိန္းထြန္းေဆာင္+ ေဒါက္တာစႏၵီေမာင္မိသားစုမ" ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း၊ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ဖာင္ေဒးရွင္း" အတြက္ အလွဴေငြ က်ပ္ (၁၀၀၀၀၀ိ)၊ (တစ္သိန္းက်ပ္)လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ ဥကၠ႒ေဒါက္တာဦးသန္းထြန္းျမင့္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းသို႔ လာေရာက္လွဴဒါန္းလိုပါက ေအာက္ပါလိပ္စာအတိုင္း ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

  • ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း (မႏၲေလး)
  • ၆၂လမ္း၊ ၃၃×၃၄လမ္းၾကား၊ မႏၲေလး။
  • ၀၂- ၃၉၁၄၃၊ ၀၂ - ၇၄၃၅၀

https://www.facebook.com/BrahmasoMandalay/?ref=bookmarks
http://www.brahmaso.org/
https://www.facebook.com/groups/769767059801625/

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates